Spirit for Tibet

 

Stichting Spirit for Tibet,   is onstaan vanuit de behoefte om zich in te zetten voor het Tibetaanse volk en om Z H Dalai Lama te ondersteunen. Stichting Spirit for Tibet zet zich in voor het behouden en bewaren van de Tibetaanse cultuur en identiteit, alsmede het ondersteunen van Tibetanen zowel binnen als buiten Tibet.

 

 

Dalai Lama bezoekt Nederland

14 t/m 17 sept 2018

Kom naar de lezingen van de Dalai Lama – op zondag 16 en maandag 17 september in Rotterdam Ahoy- en laat je inspireren door een van de grootste geestelijke leiders van deze tijd.  

De Dalai Lama brengt van vrijdag 14 tot en met 17 september een bezoek aan Nederland. 

Het bezoek staat in het teken van mededogen en waarom juist mededogen essentieel is in deze onrustige tijd.

Foto: 11 May 2014 - HH dalai lama - Ahoy Rotterdam - photo by Jeppe Schilder

  

Programma

Op zondagochtend 16 september geeft Z.H. de Dalai Lama een publieke lezing met de titel ‘Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd’. De publieke lezing wordt ingeleid met een gesprek tussen Z.H. de Dalai Lama en Richard Gere, acteur en voorzitter van International Campaign for Tibet (ICT), over het leven van de Dalai Lama in en buiten Tibet. Dit in het kader van het dertigjarig jubileum van ICT.

Vervolgens vindt er in de middag een interessant programma plaats genaamd ‘De kracht van compassie in je dagelijks leven’ met een lezing door Geshe Thupten Jinpa, voornaamste vertaler van Z.H. Dalai Lama en bekend door zijn boek ‘Compassie voor Beginners.’

Daarna wordt de film ‘The Last Dalai Lama’ getoond. Hierin krijgen we onder andere inzicht in de interesse die Z.H. heeft in het onderzoek naar hoe we onze emoties kunnen leren begrijpen.

Op maandagochtend 17 september geeft Z.H. de Dalai Lama een boeddhistische les over de tekst van Langri Thangpa, ‘Acht verzen voor het trainen van de geest in compassie’. Deze tekst geeft een heldere uitleg over hoe mededogen te ontwikkelen en beoefenen. Deze les is zowel geschikt voor mensen met een boeddhistische als niet boeddhistische achtergrond.

ZONDAG 16 SEPTEMBER

09.30 – 10.15 International Campaign for Tibet (ICT) presenteert:
Persoonlijk gesprek tussen Z.H. de Dalai Lama en Richard Gere, acteur en voorzitter van International Campaign for Tibet. Dit in het kader van ICT’s 30 jarig bestaan.

10.15 – 11.45 Publieke lezing door Z.H. de Dalai Lama: ‘Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd’
Lees meer over het thema van de publieke lezing.

14.00 – 17.00 Lezing door Geshe Thupten Jinpa ‘De kracht van compassie in je dagelijks leven’ en filmvertoning ‘The Last Dalai Lama’
Praktijksessie compassie en meditatie door Geshe Thupten Jinpa, voornaamste vertaler van Z.H. Dalai Lama en bekend door zijn boek ‘Compassie voor Beginners.’
Filmvertoning ‘The Last Dalai Lama‘ van regisseur Mickey Lemle, over de interesse die Z.H. heeft in het onderzoek naar hoe we onze emoties kunnen leren begrijpen. 

MAANDAG 17 SEPTEMBER

09.30 – 11.30 Boeddhistische les door Z.H. de Dalai Lama: ‘Acht verzen voor het trainen van de geest in compassie’ 
Lees meer over de boeddhistische les.

Foto: Dalai Lama visiting The Netherlands - Photo: Jurjen Donkers 

 

Waarom mededogen essentieel is

Bij compassie denkt met vaak aan een vorm van mededogen voor mensen in nood of rampspoed. Aan een nobele houding die goed is voor anderen. Het heeft ook een kerkelijke associatie: we moeten compassie hebben voor de minderbedeelden, en daarom geld of goederen schenken aan een goed doel.

Daar is niets verkeerd aan. De wereld heeft dit ook nodig. Maar voor Zijne Heiligheid de Dalai Lama gaat het om veel meer. Compassie is voor hem vooral een levenshouding, die niet alleen goed is voor iemand in nood, maar vooral ook voor diegene die compassie voelt. Hoe kan dat?

Mentale houding
De Dalai Lama predikt al zijn hele leven ‘compassie’, dat wordt vertaald als medeleven, vriendelijkheid, liefde en altruïsme. Hijzelf spreekt vaak simpelweg over het belang van een ‘warm hart’. Maar voor hem is het niet een oppervlakkige emotie, of een gevoel van medelijden of empathie. Hij legt altijd uit dat het in essentie gaat om een mentale houding die getuigt van moed en vastberadenheid. Het begint met een gevoel van empathie, van medeleven, en warm gevoel van binnen, maar vervolgens dien je jezelf de vraag te stellen: wat kan ik eraan doen dat anderen lijden? Kan ik iets positiefs bijdragen, op korte of lange termijn, zodat deze pijn niet opnieuw plaatsvindt?

Dat vereist meer dan een vluchtige emotie. Dit vraagt om een grondige analyse van wat er fout is, en van moed om vervolgens stappen te ondernemen om aan een oplossing te werken.

De Dalai Lama citeert vaak de volgende woorden van de Indiase wijsgeer Shantideva:

“Zolang er ruimte is, zolang er wezens zijn die lijden, zolang zal ik er zijn om eraan te werken dit lijden weg te nemen”.

Dit citaat geeft aan dat compassie vooral een levenshouding is, waarin mededogen en empathie gekoppeld worden aan wijsheid, moed en standvastigheid. Natuurlijk is er veel lijden waar je niets aan kan doen. Maar dan nog werkt de voorafgaande analyse. Vaak blijkt dat er toch wel iets is dat je kan doen, ook al is het iets kleins als een donatie of een positieve gedachte, wens of gebed.

Inspiratiebron
De Dalai Lama belichaamt deze houding. Hij heeft van jongs af aan veel lijden meegemaakt. Hij zag zijn land Tibet bezet worden door de Chinezen, en hij zag daarna hoe zijn volk leed onder de communistische onderdrukking, vooral tijdens de culturele revolutie, toen duizenden kloosters werden vernietigd en veel monniken werden gevangen, gemarteld en gedood. Hij zag hoe Tibetaanse vluchtelingen moeite hadden een nieuw leven op te bouwen in India. Hij zag hoe de economische activiteiten van China bijdragen aan de vernietiging van het milieu en ecosysteem van het Tibetaanse plateau. En hij zag de wereldgemeenschap zich geleidelijk afwenden van het “probleem Tibet” omdat de economische belangen met de nieuwe wereldmacht China voorrang kregen boven mensenrechten en mededogen. 

Maar nooit laat de Dalai Lama zich uit het veld slaan. Hij blijft standvastig en optimistisch. Hij voelt zelfs compassie voor de Chinezen: “Zij weten niet wat ze doen. Ik veroordeel hun handelen, maar ik voel compassie voor hen als mensen. Zij zijn niet mijn vijand.” Door deze geweldloze, vreedzame, compassievolle houding is een inspiratiebron voor miljoenen mensen.

Wetenschap en compassie
De laatste jaren citeert de Dalai Lama steeds meer westerse wetenschappers die hebben ontdekt dat compassie goed is voor jezelf. Onderzoek heeft aangetoond dat gevoelens van mededogen en vriendelijkheid allerlei positieve effecten hebben op het lichaam: positieve hormonen, sterker immuunsysteem, minder stress, en ook betere relaties, meer effectief handelen. Sterker nog, de Dalai Lama benadrukt dat onze hele samenleving gebaseerd is op compassie. De liefde van de moeder staat aan het begin van het leven en de gezonde ontwikkeling van een kind. Zonder deze liefde kunnen kinderen niet goed leren en stagneert de groei van hun hersenen. Liefde creëert veerkrachtige en autonome kinderen. En kinderen die liefde ontvangen kunnen het veel beter doorgeven aan hun relaties en hun kinderen.

Deze kwaliteiten liggen ook ten grondslag aan een gezonde samenleving. Zonder een mate van compassie en mededogen is effectieve samenwerking niet mogelijk. Dit is tegenwoordig zelfs ook bekend bij economen: de gedragseconomie heeft vastgesteld dat de meeste mensen liever rechtvaardigheid nastreven dan maximaal profijt voor zichzelf. En goede relaties van vertrouwen liggen ten grondslag aan duurzame economische relaties.

Een verschil maken
Misschien wel het belangrijkste inzicht: compassie geeft mensen een gevoel van richting en zingeving. In deze turbulente tijden, waarin dreiging en gevaar door sociale media erg dichtbij worden gebracht, waarin we elk moment kunnen horen en zien hoe het gesteld is met de wereld, voelen mensen zich vaak onmachtig en lijkt hun handelen zinloos.

Compassie geeft mensen het gevoel dat hun leven ertoe doet. Ook al is je bijdrage klein, je weet dat je daardoor en verschil kan maken, en dat geeft je een gevoel van nut en inspiratie. En al deze kleine beetjes zullen samen een impact kunnen hebben, ook dat leren we van sociale media. Zoals de Dalai Lama zegt: “Ooit gedacht dat je als klein individueel wezen geen impact kunt hebben, kijk dan maar eens naar een mug die een mens wil steken!”

Dus dit is de boodschap van de Dalai Lama: juist in turbulente tijden is compassie essentieel! Voor jezelf, voor anderen en de wereld.

 

 

Bezoek Dalai Lama 2014 Nederland

kijk op deze link:

http://www.dalailama2014.nl/nl/

 

 

Tibetaans Boeddhistische Retraiteweek Frankrijk

ART OF HAPPINESS
met teachings en practices van
yogi Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche

bewustzijn – spiritualiteit – creativiteit
een samenwerking tussen Tibet House Holland, Tashi Norbu en Artfriends

9 t/m 15 juni 2014
Chateau Noncourt – Haute Marne
560 km. van Utrecht

Boor de bron van je geluk aan door het ontwikkelen van
Compassie en mededogen vanuit je hart


 

 

Een gevarieerd programma met teachings van yogi Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche, een van de zeldzame, nog levende, yogi’s van Tibet, afkomstig van het Tibetaanse klooster in Mount Kailash. Yogi Rigzin is ingewijd door Zijne heiligheid de 14e Dalai Lama en is door hem gecertificeerd om de mooie boodschap van het Boeddhisme te verspreiden en over te dragen in de wereld.
Je krijgt een indruk van het culturele leven en de rijkdom van het spirituele patrimonium van het Tibetaans Boeddhisme. Iedere activiteit zal erop gericht zijn om jouw geluksbron aan te boren door het ontwikkelen van compassie en mededogen vanuit je hart.


bewustzijn –  spiritualiteit – creativiteit 

 

Programma
Het programma zal bestaan uit teachings, meditaties, Groene Tara rituelen, Tibetaans Boeddhistische ceremonies en -rituelen, zandmandala van compassie met rituele vernietiging, films en documentaires over het Tibetaans Boeddhisme, aangevuld met creatieve Tibetaans Boeddhistische workshops, waarvan het creatieproces tevens als meditatie wordt gezien.

  Links: Dalai Lama en yogi Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche

Nadere informatie
Via de Artfriends website treft u nadere informatie aan:
Nederlands: http://www.creatievevakantiefrankrijk.nl/retraite/tibetaans-boeddhistische-week/

Engels: http://www.creatievevakantiefrankrijk.nl/retraite/tibetan-buddhist-retreat/
 


India reis – Tibetaanse cultuur en kunst
cultuur – kunst – bewustzijn –  spiritualiteit 
reisleider Tibetaanse Lama Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche

26 maart t/m 9 april 2015
 


We nodigen je uit mee te gaan op deze speciale thema reis en de heilige ceremoniën te aanschouwen en ondergaan, echt in contact te komen met de Tibetaanse bevolking die in India leeft, met hen te praten, samen met hen te eten, kennis te maken met de Tibetaanse Kunst, Tibetaanse Lama’s, monniken en nonnen te ontmoeten en vriendschappen met hen te sluiten, kloosters te bezoeken, teachings te volgen om zodoende wijsheid te ontvangen van de religieuze autoriteiten en in contact te komen met de cultuur, kunst en het Boeddhisme zoals het daadwerkelijk door dit mooie volk wordt ervaren en beleeft.

Verrijk je leven en neem een schat aan prachtige herinneringen, vriendschappen en wijsheid mee naar huis.

Onze reisleider

Onze reisleider tijdens deze trip is de Tibetaanse Lama Ngakpa Karma Lhundup Rinpoche. Hij is een ngakpa (lay yogi beoefenaar) van de Nyingma lineage van het Tibetaanse boeddhisme. Ngakpa Karma heeft 17 jaar ervaring in het organiseren van Pelgrims en Himalaya trips en heeft speciale banden met hoog aangeschreven lamas en yogi’s in de uitlopers van de Himalaya. Zijn leringen zijn eenvoudig, direct , humoristisch en toepasbaar in het dagelijkse leven.

Nadere informatie
Via onze website treft u nadere informatie aan:
http://www.creatievevakantiefrankrijk.nl/retraite/india-reis-tibetaanse-cultuur-en-kunst/

 

 

 

 

 Vroegboekkorting
Voor al onze programma’s geldt een vroegboekkorting.

http://www.creatievevakantiefrankrijk.nl.
 

 

Samenwerking tussen Tibet House Holland, Tashi Norbu en Artfriends
Deze programma’s zijn ontwikkeld ondersteunen wij Tibet House Holland om haar doelen en idealen te realiseren, zoals bewustzijn creëren voor het behoud en de ontwikkeling van de Tibetaanse cultuur en identiteit. Haar ideaal is om een krachtige boodschap van vrede en liefde de wereld in te zenden door middel van haar programma’s en doelstellingen.

 

See more at:  http://www.tibethouse.nl

  

 
 
 
 

Nieuws 20-01-14

Zeldzame wake buiten de gevangenis ter ondersteuning populaire Tibetaanse monnik

  • Honderden Tibetaanse monniken, nonnen en leken verzamelden zich op woensdag (15 januari) voor een zeldzame wake
  • buiten een gevangenis om te protesteren tegen de detentie van de gerespecteerde en populaire Tibetaanse lama Khenpo Karma Tsewang, een abt die in december gevangen werd gezet en mogelijk strafrechtelijke vervolging wacht.

 

  • De stille wake deze week werd gehouden buiten de hoge, van prikkeldraad voorziene muren van de Nangchen (Chinees: Nangqian) gevangenis en volgde op een eerdere vreedzame demonstratie, waarbij ook honderden monniken zelfgemaakte spandoeken omhoog hielden en opriepen tot zijn vrijlating. Zestien van de monniken worden vastgehouden;
  • hun verblijfplaats en welzijn is niet bekend. 

 

  • Karma Tsewang (bekend als Khenpo Kartse) is vermaard om zijn milieu-activisme, noodhulpwerk bij rampen en
  • zijn inzet voor het behoud van de Tibetaanse taal. Op 27 december schreef hij een brief vanuit de gevangenis, waarin hij een beroep deed op zijn aanhangers om niet ten behoeve van hem te lijden.

 

Rond de 60 tot 70 monniken en enkele honderden leken verzamelden zich woensdag voor de gevangenis in de Tibetaanse stad Nangchen (Chinees: Nangqian ), Yushu, in een stille wake ter ondersteuning van Khenpo Kartse, die sinds 6 december (2013) in Chengdu, Sichuan, wordt vastgehouden.

Hoewel de bijeenkomst plaatsvond in Nangchen wordt Khenpo Kartse volgens Tibetaanse bronnen vastgehouden in Chamdo

(Chinees: Qamdo of Changdu).

 

 

 Stil protest voor Khenpo Kartse op 15 januari buiten de Nangchen gevangenis toont mannen, vrouwen en kinderen, die zich buiten de gevangenis hebben verzameld.

 

Afbeeldingen uit Tibet tonen een menigte, die zich voor de van een wachttoren voorziene gevangenismuren verzamelt, terwijl een andere foto een stille, in een kring zittende menigte laat zien, die buiten de gevangenis op de grond zit. Volgens informatie van Tibetaanse bronnen in ballingschap verspreidde de menigte zich, nadat een hoge ambtenaar van het bureau voor veiligheid in Nangchen naar buiten kwam om hen toe te spreken en hen had medegedeeld dat de vastgezette monniken zouden worden vrijgelaten, en dat aan hen informatie over de zaak Khenpo Kartse zou worden verstrekt.

 

Khenpo Kartse is een gerespecteerde abt (Khenpo) bij de Gongya Klooster in Nangchen, in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kyegudo (Yushu), in de provincie Qinghai. Volgens de in Beijing wonende Tibetaanse schrijfster Tsering Woeser, is de advocaat van Khenpo Kartse door de politie van Chamdo verteld dat de zaak draait om het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Tibetanen in het gebied hebben de vrees geuit dat zijn aanhoudende detentie en mogelijke veroordeling, onrust en een verdere repressie zou kunnen veroorzaken. “Mocht hij worden veroordeeld, dan zou het zijn alsof de hemel naar beneden zou vallen”, zei Woeser (Associated Press, 17 januari 2014). 

 

Khenpo Kartse staat bekend om zijn initiatieven binnen de gemeenschap om de Tibetaanse taal te behouden, waaronder taalonderricht aan jonge Tibetanen. Hij was ook betrokken bij het leiding geven aan teams van monniken om slachtoffers te redden en hulp te verlenen aan overlevenden tijdens de recente rampen in Tibetaanse gebieden, waaronder de aardbeving in Kyegudo (Yushu) in 2010, en de aardverschuiving in Drukchu (Chinees: Zhouqu). Na de aardbeving in Yushu interviewde Khenpo Kartse een aantal ooggetuigen en maakte hierover een film die later door de autoriteiten in de ban werd gedaan en uit circulatie genomen. 

 

Verontrust over zijn aanhouding in begin december verzamelden honderden monniken zich op 12 december (2013) samen met lokale mensen en riepen op tot zijn vrijlating. Monniken met witte hoofdbanden hielden zelf gemaakte spandoeken ophoog met slogans in het Tibetaans en Chinees, waaronder: ‘Laat Khenpo Kartse vrij’ en ‘Begrijp de problemen van van hun leraar gescheiden studenten’. Door de Tibetaanse nieuwsdienst van Voice of America uitgezonden beeldmateriaal tonen een provinciale ambtenaar, die naar de monniken schreeuwt.

 

De demonstranten werden op 20 december en 21 tegengehouden en 16 monniken werden opgepakt. Hun huidige verblijfplaats en welzijn is niet bekend.

Volgens op social media circulerend nieuws tekenden enkele duizenden Tibetanen ook een petitie waarin wordt opgeroepen tot de vrijlating van Khenpo Kartse.

 

In een met de hand en naar het lijkt in de gevangenis geschreven brief van 27 december roept Khenpo Kartse zijn “oprechte volgelingen” op zich over hem geen zorgen te maken en af te zien van schadelijke acties. Het was niet mogelijk om de authenticiteit van het bericht, dat op Tibetaanse sociale media werd verspreid , volledig bevestigen.

 

Uit het Tibetaans vertaald stelt het bericht: “Wat betreft mijn huidige situatie, verblijf ik in de gevangenis in Chamdo, maar ik heb ben niet geslagen en ook anderszins is mij geen kwaad berokkend; om deze reden hoop ik dus, dat de monastieke en de lekengemeenschappen zich geen al te grote zorgen maken. In het bijzonder doe ik een krachtige oproep aan mijn oprechte volgelingen, opdat ze niet ten behoeve mij zullen lijden, het is in het lange termijn belang, dat leerling monniken zichzelf wijden aan spirituele activiteiten van het klooster en de leken gemeenschap dient zich te wijden aan hun reguliere activiteiten.

 

“Het schijnt dat er onlangs sprake was van confrontaties tussen het openbare beveiligingspersoneel en de monastieke en leken gemeenschappen; dergelijke incidenten mogen in het geheel niet plaatsvinden. Geduld moet betracht worden en goede relaties moeten worden onderhouden met de betrokken leidinggevenden en hun kantoren, zodat de huidige situatie snel kan worden opgelost en alle spirituele activiteiten kunnen worden hervat”. De Khenpo voegde een schriftelijke instructie aan zijn aanhangers en volgelingen om gebeden op te zeggen: “In de tussentijd moet de monastieke en leken gemeenschappen gebeden reciteren aan Tara en de beoefening van toevlucht, de kapellen en kloosters moeten alle mogelijke gebedsceremonies uitvoeren.”

 

De aanhouding van Khenpo Kartse, die al enige tijd onder toezicht stond van lokale ambtenaren, stemt overeen met de pogingen van de autoriteiten in Tibet om personen met een positieve invloed op hun gemeenschap, vaak monniken, geleerden, schrijvers, die proberen om de waarden van de Tibetaanse culturele en religieuze identiteit te beschermen, het zwijgen op te leggen en aan banden te leggen.

 

Tsering Jampa, Executive Director van het Internationaal Campaign for Tibet in Europe, stelt: “De aanhouding van Khenpo Kartse, evenals die van andere Tibetanen, die op vreedzame wijze werken om hun cultuur en identiteit te behouden, zou voor de internationale gemeenschap een bron van grote zorg moeten zijn. Allereerst omdat deze aanhoudingen plaatsvinden zonder enige vorm van eerlijk proces of bewijs, welke een dergelijke ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheid van het individu zouden kunnen rechtvaardigen. Ten tweede vervreemden de aanhoudende pesterijen van gerespecteerde leiders van de Tibetaanse gemeenschappen door de Chinese autoriteiten de Tibetanen nog verder, terwijl ze nu al in een zeer beklemmende omgeving leven. Dit is een gevaarlijke trend die moet dringend worden aangepakt en de internationale gemeenschap moet oproepen tot Khenpo Kartse’s onmiddellijke vrijlating uit de gevangenis.”

 

 

Bezoek Dalai Lama 2009 Nederland

klik op deze link:

 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1132347

 

 

 

Donatie voor Tibet?

Elke bijdrage helpt, ook al geeft u maar een klein bedrag!